Účetnictví

Vedení podvojného účetnictví

  • zpracování účetních dokladů
  • kontrola saldokontních obratů
  • příprava podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty
  • tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát
  • evidence hmotného i nehmotného majetku

Dále nabízíme:

  1. Vedení daňové evidence
  2. Účetní audit
  3. Mzdy