Daně

V oblasti vedení daňové evidence nabízíme tyto služby:

  • Vedení mzdové agendy
  • Daňové poradenství
  • Vedení peněžního deníkudaňové přiznání
  • Vedení knih pohledávek a závazků
  • Zpracování přiznání k DPH, k dani z nemovitostí, k dani z příjmů, k silniční dani apod.
  • Pravidelné měsíční uzávěrky s propočtem daňového zatížení (v případě vykazování zisku)
  • Inventarizace, vypracování účetní uzávěrky
  • Kontrola dokladů z hlediska uplatnění DPH